Ποια είναι τα "Forex Instruments";
Posted by Christina .A on 21 June 2016 06:23 AM
Ως έμπορος νομίσματος, υπάρχουν πολλά είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. "Forex Instruments" είναι τα προϊόντα ή οι τρόποι των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα. Μερικά από τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην αγορά Forex είναι spot συναλλαγές,προθεσμιακές, μελλοντικής εκπλήρωσης, "swaps" και επιλογές.
 

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)